icon-load

Loading..

Dịch vụ


Suất ăn cho Công Ty – Nhà Máy

Suất ăn cho Công Ty – Nhà Máy

Phương Nam chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp tại Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận cho các nhà m..
Suất ăn cho công trình xây dựng

Suất ăn cho công trình xây dựng

Công ty Phương Nam chuyên cung cấp suất ăn cho các công trình xây dựng trong thời gian thi công ..
Cung ứng thực phẩm tàu biển

Cung ứng thực phẩm tàu biển

Công ty Phương Nam chuyên cung cấp lương thực, thực phẩm cho các nhà thầu dầu khí trong và ngoài..